مونه قرارداد نرم افزاري طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار
تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری
تحقیق بتن های مقاوم در اجرا
تحقیق بتن حجيم
پروژه تأسيسات حرارتی و برودتي
تحقیق بتن سبک
تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRP
تحقیق پی های مشبک
تحقیق چالش های مسکن و تراكم ساختماني
پاورپوینت کالج معماری کوپر یونیون در نیویورک